Współpraca z Energylandią

Skiass łączy siły z Energylandią - zobacz szczegóły w regulaminie!

Bardzo dobre warunki!

Na stokach Wiślańskiego Skipassu bardzo dobre warunki!

Nowa Osada
Wisła Nowa Osada

6 oświetlonych tras o łącznej długości 3,7 km

Cieńków
Wisła Malinka

Stacja narciarska i hotel Ogrodzisko - dla całej rodziny

Poniwiec
Ustroń

Całoroczny ośrodek turystyczny SPA położony u stóp Małej Czantori

Siglany
Wisła Kopydło

Idealne miejsce dla osób początkujących!

Klepki
Wisła Malinka

 Stok dla całej rodziny.

Palenica
Ustroń Jaszowiec

Profesjonalne szkolenia, obozy snowboardowe i narciarskie.

Stożek
Wisła Łabajów

Stok dla ambitnych narciarzy oraz osób z zacięciem sportowym.

Promocji Skipass + Energylandia

Dodano: 2018-12-07

Wymień niewykorzystany Skipass na 1 dzień w Energylandii!

Lubicie dobrą zabawę zarówno latem i zimą?  Jeśli w zimie lubicie szaleń na stokach i wybieracie Wiślański Skipass, to z pewnością spodoba Wam się nasza nowa współpraca :) W tym roku Wiślański Skipass wraz z Energylandią łączą siły! Jeśli jesteście właścicielem Skipassu od 2-7 dniowego  i nie uda się Wam go wykorzystać w pełni na stoku, będziecie mogli go wymienić na bilet 1-dniowy w Energyladnii :) Chcecie poznać szczegóły promocji zobaczcie regulamin: 

 

Regulamin promocji “Wymień niewykorzystany Skipass na
1 dzień w Energylandii”.

 

Postanowienia ogólne
§1

1. Regulamin promocji Wymień niewykorzystany Skipass na 1 dzień w Energylandii (dalej: Regulamin) określa zasady udziału, w tym warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z promocji Wymień niewykorzystany Skipass na 1 dzień w Energylandii (dalej: Promocja).

2. Organizatorami Promocji są Wiślański Klaster Turystyczny Sp. z o.o. z siedzibą: 43-460 Wisła, ul. Partyzantów 25, NIP: 5130231166, wpisaną do KRS: 0000397836, zwaną dalej: Wiślański Skipass oraz Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w Przytkowicach, adres Przytkowice 532a, 34-141 Przytkowice, NIP: 5511735768 wpisaną do KRS: 0000605098 zwaną dalej Energylandia. Wiślański Skipass i Energylandia są zwane dalej: Organizatorami.

3. Osoby, które skorzystają z Promocji są zwane dalej Uczestnikami.

4. Promocja polega na wymianie niewykorzystanego w pełni karnetu skipass na bilet na bilet 1 jednodniowy w Parku Rozrywki Energylandia, przez Uczestnika, który spełni warunki promocji, o których mowa w §2 Regulaminu.

5. Uczestnik może tylko raz wymienić niewykorzystany w pełni karnet na 1 dzień w Energylandii w ramach Promocji.

6. Z Promocji można skorzystać w okresie, w którym Park Rozrywki jest otwarty, czyli od 06.04.2019 do 19.06.2019 r. zgodnie z kalendarzem otwarcia parku dostępnym na stronie energylandia.pl

Zasady uczestnictwa w Promocji
§2

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: Posiada karnet skipass, biorący udział w Promocji (zakupiony na sezon zimowy 2018/2019):

 + Skipass 2-dniowy

 + Skipass 3-dniowy

 + Skipass 4-dniowy

 + Skipass 5-dniowy

 + Skipass 6-dniowy

 + Skipass 7-dniowy

2. Uczestnik zaakceptuje Regulamin.

3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba posiadająca karnet Skipass 1-dniowy, całosezonowy, lub inne karnety specjalne, a także wygrane w organizowanych konkursach.

4. Uczestnik uzyskuje prawo do skorzystania z promocji jeśli posiada niewykorzystany w pełni karnet (jeden z wymienionych w §2 pkt. 1 a).

5. Uczestnik nie może ubiegać się o wypłatę finansową od Organizatorów za nieskorzystanie z Promocji.

6. Uczestnik nie może ubiegać o wymianę karnetu na wypłatę finansową.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów trwania Promocji.

8. Z Promocji mogą skorzystać osoby posiadające karnety wymienione w §2 pkt. 1a (zarówno dorośli, jak i dzieci).

9. Uczestnik promocji może wymienić karnet Skipass na bilet jednodniowy w Energylandii w następujący sposób: Karnet Skipass ulgowy można wymienić na bilet ulgowy do Energylandii, natomiast Karnet Skipass normalny można wymienić na bilet normalny do Energylandii.

10. Miejsce wymiany biletów to Energylandia al.3 maja 2, 32-640 Zator.

11, Aby wymienić skipass na bilet należy posiadać przy sobie kartę na której pozostał minimum 1 niewykorzystany dzień.

Postanowienia końcowe
§3

1. Organizatorzy Promocji zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

 + Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatorów i Uczestników Promocji.

 + Przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji

 + Zmiana sposobu prowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizatorzy udostępnią tekst jednolity nowego regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www Wiślańskiego Skipassu: www.wislanskiskipass.pl.« wstecz
Projekt i obsługa:
Wszelkie prawa zastrzeżone, jakiekolwiek kopiowanie materiałów
bez zgody autora będzie surowo karane.